14.12.16 - 18.53 Trump - Enigma (whirlpool)

===========================================================================

4.02.2016 - HOW TO WIN DJOKOVIC?


========================================================================

01 : 14 19.09.2015 ОТКРОВЕНИЕ ( REVELATION ) Не взалудно се рекло -Сто глави, сто мислења“.Различитоста е неминовна и ако го негирате тоа со натурање на своето мислење и волја над други ,  само потврдувате дека сте “поразлични“ од другите и токму таа “различност“ ќе ве удри како бумеранг- кога ,тогаш.По природа на нештата ,власта е секогаш во позиција да го диктира мислењето за себе дека е успешна.Се‘ она што е спротивно на тоа е анти... 

Така и нашава власт си има мислење и став дека е скоро непогрешива и можда, за малку, идеална. Во секој случај е со убедување дека е единствено можна ,бидејќи како што вели  “ ... ќе ги поразиме (сите) до колена...“.

Не се трпи ни различно мислење ,а камо ли пак критика или  хумористично-сатирична реакција на однесувањето и вредноста на власта.
И иако сегашнава ситуација  ,со разобличување на власта преку  опозициските “бомби“  ја тапи оштрицата на власта да  “сече“   во старт на појава на некое “анти“, јасно е дека не би им било сеедно да речеме   ( дали е воопшто е можно 

-дали смее?)да се објави нешто вакво :
И ова би било дочекано како “предавничко“ масло и би следела тужба за навреда со прилично мрсна сума за оштета (за водачот).
А ,во исто време  “експертите“ и “аналитичарите“ на власта додека се фалат како учеле од поразвиените демократски земји(особно околу  скандалот на прислишкувањето и содржините од тие снимки) би започнале харанга против вакво “предавничко“ дејание за да се одбрани и зачува ликот и делото на водачот.
Но,да не се  запалат овие предвреме да кажам дека е ова преработка ,а оргиналот е ова:
  За IQ на Буш  се шегачело на сите меридијани и барем досега немам слушнато дека имало некоја “строга“ реакција од страна на Буш за оваа карикатура, а да не зборувам за тужби или пак  обид (барем) “да му се удрат 3-4 шамари,онака ,јавно на авторот....“ (што би било во стилот на  водачот).
=================================================================================================================
6.06.2015 - 02:50 AUSTRALIA: RECOGNITION OF MACEDONIA
Applications for these (and other) products are for position-request for recognition of the constitutional name of Republic of Macedonia by Australia. And lately, for several times by Australian MPs and other public figures urged the Australian Government to make this step and  as commitment to the Macedonian community in Australia if indeed committed to the principles of open multi-ethnic society that is the hallmark and pride  of Australia.


The application is primarily intended for Macedonians in Australia, but also for all individuals, Australian citizens who have a positive attitude about this matter .Certainly, primarily for young people who are carriers of progress in a society with its noconformism  clearly express their views.Well, now, if the individual attitude of the users of these products will grow into a massive position on this matter and will  be support  for  soon implementation of this requirement? The beginning is: Еxpress your attitude!(or simply, buy one of these products!)


========================================================================


14.04.2015 01:04 ЕДНО ВИМЕ ИМАМЕ .....


Едно виме имаме
цврсто си го држиме
ич гајле немаме
ова не го испуштаме 
=================================================================
29/12/2014 VISTINSKI KOMPAS ZA MAKEDONIJA

Studentsko dvizenje  kontra otugena vlast - kompas za Makedonija !


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


29/12/2014 MAKEDONIJO, zastiti se!

============================================================================

22.01.13 - 18:20 OBAMA inauguration 2

________________________________________________________________________________________

22.12.12 - 00:53 Bulgarian neighbourhood

                                Bulgarian Prime Minister : Bojko Borisov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.12.12 - 00:20 Corruption in the judiciary or judiciary in corruption
Судски совет
на Република Македонија
-претседател-

Предмет: одговор-приговор на ваше “известување“ од 12.11.12 ( добиено на 19.11.12)– врска  предмет УПП-599/12


Доставувањето на одговорот-приговор  е адресирано до претседателот на советот заради комплетирање на одговорноста за предметот  да се избегне  евентуалното префрлање на одговорноста   само на поединци од советот.
    Заради  очигледниот проблем што го имате во судскиот совет околу   веродостојно изнесување и оценувањето на вистинските факти, со безсрамно самоволно менување на квалификации за да “заматите“ ,со патетично правдање-  мафтњње со членови од   закон ,па дури и повикување на Устав - целосно несоодветни  за постапување во случаи за  претставки за несовесно,неодговорно ,незаконско  делување на “судии“ и претседатели на судови - присилен сум да го изнесам приложеново:

Претставката ( и според  вашето барање од  18.09.12     ) ви е доставена од страна на министерството за правда( а не од мене директно до вас) по четири месеци откако им ја доставив заради крајно незаконското,неодговорно несовесно, злонамерно однесување на “судии“ и председатели на судови околу оддолговлекување на постапката по мојата жалба и покрај ургенциите до председателот на управниот суд и нивното лажење околу тоа , за криминалната пресуда - и оневозможувањето-одбивањето на  председателот на вишиот управен суд да извршам навремено увид во предметот заради доставување на нови документи со што  ми е оневозможена фер и праведна постапка и дејствијата околу  “тајноста“ на постапката.(какво примерно(“долично“) однесување на председатели на судови!!)
Како што и наведов во  мојот допис –достава на бараните  документи од вас од 29.09.12,  заради покажаниот интерес од ваша страна за овој предмет, бев на 6.09.12 во советот – дозволено ми е само до врата –за информирање-ургирање околу предметот. Е, дури после ова , после 70 дена од доставата на претставката  до вас добив барање од  вас за достава на  ( само)“пресудите“ од предметот. (!??) И не пропуштате да се заканувате со рок од 8 дена ,наспроти вашето оддолговлекување од 70 дена – “после кое ќе се смета претставката повлечена“
Значи,и при јасни,децидни докази за неодговорно,несовесно,злонамерно(криминално)  однесување на “судии“ и  овакви особи поставени на место “претседател“ на суд, вие би си биле сосема мирни, спокојни при вакво хохштаплерство  !??
 Иако воздржано, но доволно јасно ви ставив на знаење во тој допис (дека намерите  за заташкување на случајот ви се прочитани) дека  (само)бараните  
Пресуди се донесени на база поднесени тужба и жалба ,вклучувајќи ги и сите други усни и писмени укажувања-барања од странка во постапката и без овие документи  незамисливо е стручно професионално,објективно да се согледа предметот-постапките околу него и да се донесе објективна оценка.Токму затоа и доставувам и документи целосно поврзани со постапката во овој предмет и дава целосна слика за крајно непрофесионалниот ,несовесен,нестручен и злонамерен однос на замешаните во судовите за овој предмет.

Ова,  за да се корегирате  во веќе однапред  одредената (и покажана) намера за заташкување на предметот.  Ама, очигледно, “ризикот“ од одговорно ,совесно работење во овој случај за вас изгледа е преголем

Не без причина ја наведов “стручноста“ и “одговорноста“ на предходните состави на судски совет  за претходни претставки и за случајот токму  за ваквото  психопатско делување на оваа психопат фамилија-“кротки“  соседи( со доставен доказ за дел од нивното лудачко делување од тоа што го прават-и вие тоа си го прифаќате како “поука“ и вие така да си постапите- неодговорно.Дотолку повеќе што и посочив на двајца од вас со “багаж“ за овој случај.
И,покажувате иста агилност и посветеност како и овие од управен и виш управен суд( треба да се биде  џган поганштина за такво нешто) во известувањето на оваа психопат фамилија за сите ваши дејствија за ова што во својата психопатост  демонстративно го покажуваат со своето лудачко делување ( за вашето “известување“ бев  “известен“ од нив однапред веќе подолг период)

Во барањето (за “пресуди“) од 18.09.12 истакнувате дека во претставката “изразувате незадоволство од постапувањето на судиите од управниот суд и вишиот управен суд по предметот У-3.бр.764/2010 .“  и  “...заради превземање на дејствија од своја надлежност и проверка на наводите во претставката ....“.
И сето тоа  ,во “известувањето“ од 12.11.12  “одговорно“,“совесно“ го менувате ( вие знаете поточен израз за ова ,да не речете дека сум груб)  па, безсрамно изјавувате дека  во претставката “... изразуавте незадоволство од постапувањето на управниот суд ...“.
Па, каде ви се “изгубија“  “...судиите од управниот суд и вишиот управен суд..“ ,каде ви се “изгуби“ целиот виш управен суд ,кога постапката по жалбата се води таму и за кои се навдени факти и докази  за незаконско,несовесно,злонамерно  водење на постапката !??
Па, самозадоволно “стручно“ ( изгледа по некое ваше “автентично толкување“ )истакнувате  дека “ ... по проучувањето на наводите .... ... и соодветните прописи.... (советот) нема овластување да се меша во работата на судовите и да ги преиспитува судските одлуки“. (??)


Па, вие, не си ги читате (и проверувате) ни своите писанија  ,а камо ли одговорно и совесно да читате и проверувате  така обвинувачки факти и докази  во претставки и документи од граѓани !!

Токму и затоа ,заради немање аргументи против конкретните,точни наводи – факти и докази- во претставката и другите документи и неможноста да се одговори-побие макар и еден факт,доказ ,како “голо“ правдање , бесрамно самоволно менувате квалификации  и се повикувате на членови од закон,па дури и Устав – како шарени балончиња за да се задскриете- а  што се целосно несоодветни за  вакви случаи на претставки на граѓани  со докажани наводи за несовесно,незаконско,злонамерно делување на “судии“ и претседатели на судови – и ви се распукуваат како балончиња од сапуница.
Во овој поглед  можете да си размените цитати и со министерот за правда    кој цитира  закон за надлежноста на судскиот совет, ама различно од вас.
Не можам,  а да не укажам дека како потписник на овие ваши “известувања“ е лице познато во јавноста по својата изјава за “судии“-“метлари“, па сега се  покажува дека тоа “метларство“ во ова што се нарекува“ судство“ било прилично раширено.

 Според вашево “автенично толкување“ испаѓа дека  не може да се испитува и оцени неодговорното,несовесно работење на тие “судии“ (!??) и советот не разрешува никого!(??) за да не се мешате во работата на судовите (!??) Ха,ха.  Црн хумор.
Е, па ,не ќе да е така!
Не само што судскиот совет има право и обврска- “надлежност“- за разрешување не само такви “судии“ туку и претседатели на суд  ( како тогаш не се мешате во работата на судовите??)  и тоа мора да се прави со целосно одговорно,совесно,стручно испитување  на постапките на  тие “судии“  вклучувајќи ги и пресудите( најмногу нив) , зашто  пресудите се “огледало„ за  (не)стручното, (не)совесно постапување  во постапката -  а, не за да ги “преиспитувате –менувате“ пресудите.

И не само што разрешувате туку и ви ги поништуваат некои  ваши одлуки дали заради ваше неодговорно,несовесно работење  или...!?
И  ако “нешто“ од тоа -  наводите во претставката и другите документи за ова - сте  “провериле“ и “проучиле“, наведете барем една грешка  во целосното разобличување на оваа криминална пресуда и постапка – за крајно незаконското,нестручно,несовесно делување на овие лица  во судијска тога.(да не ги наречам “судии“)и претседател од управен суд како и за “судии“ и претседател на вишиот управен суд  во постапката пред овој суд. !!
Да имало, ќе “мафтавте“ со тоа цело време. Ама, нема , сето наведено ,за жал,е точно!
 Крајно неодговорно е ,несовесно ,подло пресметливо: барате да ви се достават само “пресуди“ и наспроти неумоливите факти и докази во претставката и другите документи - за да можете како  “стручно“ да цитирате од закон     дека“... немате овластување за преиспитување на пресуди(менување или укинување)...“ (??)
А, кој ви барал  “.. преиспитување (менување или укин ување)“ на пресуди ????
Си ја ишкате мувата од глава
И  кога веќе така безсрамно се правдате  и бегајќи од  неумоливите факти и докази, а за  ниту еден навод немате забелешка или да побиете како неточен  , како и каде ги “проверувавте“ наводите од претставката и другите документи ??

Па, прочитајте ја вистински  и претставката и жалбата и другите документи !!!

Незнам дали периодов на избори-реизбори толку ве истоштува во барање  некое подобро местенце  што чувството за совесност и одговорност ви е позатапено од вообичаено  - па не може да се посветите одговорно  и совесно на работата на предметиоте. Ги работите “архивски“ – ад акта.

А,наводите во претставката и другите  документи  се неумоливо оввинувачки со својата фактизираност и докажаност. за незаконското,неодговорно,несовесно,злонамерно постапување на овие “судии“ (што би рекол некој “видливо и од авион“)

Ако веќе  сте “провериле“ ,зар не смеете да  (си) признаете дека владата- министерство за животна средина не спроведува судска пресуда  У бр. 7353/2009/3.09.2010   и  крајно самоволно игнорирајќи ја целосно си продолжува со незаконско,криминално работење.??
А, токму спровдувањето на оваа пресуда и законското работење на министерството за животна средина  би ги елминирало злонамерите и злодејствијата за  покренување прекршочна постапка што е целосно незаконски и криминално .
Ако веќе сте “провериле“ и “испитале“ (како ?), зар не смеете да видите дека  иста судијска тројка од таа  неспроведена пресуда У бр. 7353/2009/3.09.2010   , во  новата пресуда У-3.бр.764/2010  ( повеќе од сигурно не се случајно избрани повторно- каква е улогата на претседател на судот за ова ?- и со однапред дадена цел) -  поданички сервилоно кон министерството( и од незнам какви се не други  интереси, крајно неодговорно ,несовесно,незаконски,злонамерно го игнорира тужбеното барање  во кое е јасно наведено за неспроведувањето на таа пресуда и други незаконитости на министерство за животна средина  и не само што ја игнорира   и самата  таа (нивна) пресуда туку  крајно злонамерно, несовесно, незаконски, ( што е злоупотреба на судијска финкција- кривично дело)со  конструкција на лаги фабрикува “судијска вистина“ за наводно “испочитувае-спроведување“ на пресудата од страна на инспекциски орган и тоа (невероватно)седум ( и со бројка 7) месеци пред донесувањето на пресудата (!!???) А ,жалбата на незаконското решение на инспекциски орган  при поништено решение на второстепената комисија како незакнско со таа пресуда,останува неодговорена од второстепена комисија !??)
Со кои мотиви,интереси е тоа направено !???
И да нема ништо друго како факт –доказ за несовесното,неодговорно,незаконско делувае на овие “судии“,само за ова би морало дасе “очистат“(разрешат) овие “метлари“.
Крајно незаконски, нестручно,несовесно во оваа криминална пресуда се потврдува -подржува незаконското,криминално делување на инспекциски орган и министерството за животна средина со поврзување  на записник за констатација од 2009 (што е и веќе оценет како неправилна ,незаконска постапка со првата пресуда што не е спроведена)  со  наводно извршено мерење од 2010 – што е целосно спротивно на законот за спречување бучава.
Како и за другите лаги изречени во оваа кримнална пресуда.
Па, прочитајте ја вистински жалбата ! 
Ако веќе сте “провериле“ и “испитале“ ,зар ви е толку невидливо и нејасно за злонамерното оддолговлекување на постапката по жалбата со сите лаги изречени-напишани од председателот на управен суд и она чиновниче како одговорен службеник за поплаки и преставки на управен суд одбивајќи и да  информираат за точните датуми  за доставување на барањето до министерството за што ви е доставена цела документација!!??
Ако таа пресуда била “законски исправна“(па,нели , “и по Устав и по Закон“ -  “одговорно и совесно извршување на судијска функција “ -подразбира исклучиво  законски исправна постапка и пресуда!!!)  , а  жалбата била “неоснована“,без  “аргументи“ со коишто  пак  целосно е разобличена криминалната оресуда   У-3.бр.764/2010  – зар би го криеле предметот така ??
Кој е одговорен за ова: “судии“ , претседател на управен суд , портирот .....!???

Ако веќе сте “провериле“ и “испитале“ ,зар ви е толку невидливо и нејасно за оневозможувањето-одбивањето да извршам  навремено увид во предметот заради доставување на нови документи – од страна на председател на вишиот управен суд!?  Што е безкрупулозна повреда на правата на странка во спор за  фер и праведно судење.
Ако веќе сте “провериле“ и “испитале“ , зар ви е толку невидливо и нејасно  од “одговорот“ на вишиот управен суд ( немојте да речете дека председател на виш управен судот нема врска со ова )до врховен суд во врска со мојата претставка до нив тие тоа го кријат, а претседателот на врховен суд “мижи“ кога така го лажат  и покрај добиеното барање за увид.
Дали прикривањето на ваков матерјален доказ (да не речам ,лажењето“)е случајно,ненамерно или смислено!??
Со какви побуди и за која цел така игнорантски се однесувале кон доставеното барање за увид,а во “одговорот“го прикриваат тоа ??
Дали тоа е  “совесно“ и“одговорно“ работење на претседател на виш управен суд!??

Кој ( портирот ли ?)одредил “приоритет“ за предметот  и зошто, и  кога има барање за увид во предметот што се игнорира целосно ??
Зошто бил потребен “приоритет“ за предметот при одлучување ( од 24.02. кога архивски е заведено доставувањето на предметот во вишиот управен суд) до 7.03.- денот на одлуката ). а откако бев во судот   за увидот и ги дадов забелешките-презентирани во претставката (и при нивно укажување дека за 2-3 дена ќе добијам пресуда) поминува месец дена за да се доставел предметот до управен суд!?
Па, каде се изгубил тој “приоритет“ за предметот??

Одговорот за ова  е во самата пресуда на вишиот управен суд пресуда УПРЖ бр.172/2012– и ако сте “провериле“ и “испитале“ зар не смеете да го признаете тоа – и не за да ја промените пресудата ( иако ви се “плаче“ од желба да ја промените таа пресуда , а и побиената пресуда).:
-          како датум за доставување на предметот во вишиот управен суд е наведено 6.02.2012 , а   во “одговорот“ до врховниот суд се наведува  24.02.2012 ( кога е архивски заведен). (!??)
Дали ова судот  несакајќи,несвесно си признава дека (не)званично предметот им бил даден многу порано – на рака – без архивско заведување (???)(веќе укажав на постојна  соодветна врска мегу судовите и “кроткиве“соседи)–  уште на 6.02.2012 да го “обработат“ пред  време за да се оневозможи  увид во предмеот и доставуваљње нови документи!?
Каква е улогата на претседатели на управен и виш управен суд во оваа хохштаплерска постапка??
Со каква „совесност“ и “одговорност“ работеле на предметот и “судии“ и претседатели на судовите??
Зошто затварате очи и ги прикривате ваквите незаконски,криминални дејствија на “судии“ и претседатели на судови ?? – што иначе ,претставува кривично дело од вас. ?
“Голото“ правдање  за “немешање во работата на судовите“ е бесрамно и подло.  
Тоа што вишиот управен суд е надлежен “ ...да испитува дали е сторена суштествена повреда  или.....“)  ама ,видливо од пресудата, не постапил  по својата “надлежност“, - е доказ за неодговорното, несов есно работење на овие “судии“                 
Тоа што ја преиначиле пресудата У-3.бр.764/2010  заради “застареност “ на предметот и тоа уште пред почеток на прекршочната постапка  ја докажува незаконитоста за целата постапка од почеток и неодговорното,несовесно,незаконско,злонамерно делување на “судии“ од упраевн суд и претседател на суд

И ако сте “провериле“и “испитале“ – а не да је “преиспитате“ за да ја “промените“ пресудата на вишиот управен суд – ќе сте виделе – зар не смеете да си признаете-дека
фактички,при постојна жалба,“судии“ и претседател на судот  од виш управен суд  практично ја игнорираат жалбата – и барањето за увид во предметот - заради изнесените факти за целосно незаконско,нестручно,несовесно,злонамерно делување и на инспекциски орган и на прекршочна комисија и на “судии“ од управен суд во целата таа постапка.
И ,пак, и  ваквата пресуда на вишиот управен суд колку и да се труди да ја “амнестира“ одговорноста на колеги (иста сорта се)од управниот суд - со потврдата за застареност на предметот дури уште пред почеток на постапката -     ги потврдува жалбените наводи за  незаконското,несовесно,нестручно работење на “судии“ од управен суд – не само што не го знаат ни законот за заштита од  бучава ( разобличено во жалбата) туку  не знаат ни  по кој закон да работат, да судат.

Значи,не е суштината  (само)во  “застареноста“, туку во настојчиво незаконското,злонамерно делување во целата таа постапка и на инспекциски орган и прекршочната комисија и потоа и на “судии“ од управниот суд и председателот на судот кои сето тоа го “озаконуваат“. Застареноста е плус доказ за нивната “стручност“ и “законско“ работење.

Единствено што им“сметало“  на “судииве“ од вишиот управен суд во жалбата  е барањето за надомест на трошоците  заради незаконското работење  на “судии“ од управниот суд и министерството(а со и ваквата пресуда на вишиот управен суд токму тоа и се потврдува )  што се одбива .
И ако сте “провериле“ и “испитале“ ќе сте виделе ,и зар не смеете да си признаете, дека  и “судии“ од вишиот управен суд крајно несовесно,неодговорно,злонамерно свесно постапуваат  за нанесување штета на една страна во спорот целосно го  игнорираат
посоченото  во целата постапка ,за повреда на начелото за матерјално право (најбитно  и во законот за заштита од бучава)   целосно објективно утврдување на вистинската фактичка состојба што комплетно се игнорира од инспекциски орган до “судии“ - заради  злонамерно прикривање на психопатските  злодејствија на овие “кротки“ соседи- а, во жалбата јасно наведов да се :

-         задолжи министерството за животна средина-преку републичкиот инспекторат – согласно сета документација-  за целосно,вистинито утврдување на објективната фактичка состојба на целиот спор со овие “кротки“ соседи- вклучувајќи и задолжително полиграфско испитување за мене и членови од овие соседи.
Со ова и овие “судии“ и председател на вишиот суд  свесно,злонамњерно ја потикнуваат оваа психопат-фамилија –“кротки“ соседи  во нивното лудачко дивеење  и самите се сврстуваат во нивни соучесници во тоа . И со ваш амин.

И што станува по доставувањето на готовата пресуда од вишиот управен до управниот суд,
што прави управниот суд во “постапувањето “ по предметот?
Во нивни стил “правиме што сакаме ,ништо не ни можеш“- за што е пишувано во сите писмена до управниот ,вишиот и Врховниот суд- и не ја доставуваат пресудата.
Значи, повеќе од  2   месеци   (повеќе од тоа што е задржан предметот во вишиот управен суд) управниот суд ја “чува“ пресудата ( исто како што злонамерно ја одолговлекуваа постапката по жалбата).
Можеби пресудата била “навредлива“ за нив,па требало време да ја “сварат“ за да се помират и да ја достават пресудата до мене (и  секако со задолжително целосно информирање( и од вишиот управен и управниот суд на спротивната страна – “кротки“ соседи што го манифестираат тоа со своето психопатско дивеење цело време)
Која е одговорноста на тие “судии“ и претседателот на управен суд за ова??

И ако толку ви е тешко – “просто “невозможна  мисија“  да се справите со куп факти и докази за незаконско,несовесно,злонамерно работење на  овие “судии“ и претседатели на судови од пониска инстанца –(по ваше “метлари“) и покрај сите докази, изгледа     преголем залак за вас  е однесувањето на претседател на врховен суд кому сум се обраќал заради интервенција- законски да работат во управен суд и да се достави предметот до врховен суд  за каде бил наменет ,
укажувајќи им за незаконското,несовесно,злонамерно  работење на “судии“ и претсдател на управен суд   предочувајќи ја и корумпираната врска меѓу  лица – “судии“ и претседатели на судови и посихопат фамилјата-“кротки“ соседи) и за сценариото за одвивање на настаните што цслосно се обвистини.

Какои е можно  и претседател на врховен суд кој бил и надлежен  во судот токму за област за правично судење – да се однесува така несовесно,неодговорно при   предочени факти и докази за незаконско,несовесно,злонамерно делување на “судии“ и претседатели на судови што претставува најгруба повреда токму  на конвенција за човекови права -за правично судење!!??

И покрај сите факти и докази – и ниту една забелешка, а камоли да се побие макар и еден факт-доказ за  очигледното неодговорно,несовесно,незаконско работење на “судии“ и претседатели на
судови – да се тврди , во стилот  “виденото не го видовме“- е крајно неодговорно и безсрамно.

Немам ни трошка помисла дека  ова обраќање ќе може да допре  барем малку до вас .За тоа е потребно барем зрно доблест ,а тоа го немате  што го докажавте со искажаниот став на советот.

Важно е  дека  сите факти и докази  презентирани во претставката остануваат непобиени и потврдени  и како документираност  за случајов остануваат како доказ за вашата неодговорност и несовесност.


28.11.2012                                                                                                                                                           
Скопје                                                                    ( името и адресата се познати на блогот)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.12.12 - 01:09 EU style: Greek-Bulgarian neighbourhood

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BALANCE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.03.2012 - 1:25 - Cartoonist’s view about greek opposition to Macedonia

GALLERY GALLERY

This is part of a gallery of Cartoon exhibition devoted to the problem that makes Greece with his opposition to the name of MacedoniaMithad Ajanovic - AJAN (Sweden/Bosnia)

Clayton Rabelo (Brasil)

Peter Radacina (Canada)
Mentor Berisha(Kosovo)


Keti Radevska(Macedonia)
Miro Georgievski(Macedonia)
Darko Drljevic (Montenegro)


Szczepan Sadurski (Poland)
Sergey Elkin(Russia)
Milan Alasevic (Slovenia)Slobodan Trifkovic (Serbia)


Halit Kurtulmus Aytoslu (Turkey)
Vladimir Kazanevsky (Ukraine)

Valery Momot(Ukraine)

Yuri Kosobukin(Ukraine)
Oleg Goutsol (Ukraine)

Alexander Dubovsky (Ukraine)Valeriy Mohylnyy (Ukraine)


Andrzej Pacult (USA)

7.11.2011 - 14:45 HAG Judgement -click clack eu-nato


__________________________________________________________________

26.11.2011 - 00:35 The secret of the smile оf Mona Lisa
Што открива или сокрива насмевката на Мона Лиза? Прашање што си го поставуваат сите и експерти и обични љубители на уметноста и сите си имаат свое мислење. Да не останам покусо и јас си имам свое мислење што има своја смисла.Насмевката е заводничка и повиклива.Погледајте го средниот прст на десната рака.Не треба да објаснувам што значење има овој прст. Особено кога е вака поткренат.
____________________________________________________________________________